توجه!

در صورت مشکل در پیدا کردن کد رهگیری با شماره تماس 66470460-021 در ارتباط باشید

 

خدمتی جدید از آسیابوک

شما با استفاده از این صفحه میتوانید کد رهگیری پستی خود را دریافت و در سایت پست (برای ورود کلیک کنید) محصول خود را رهگیری و از مکان و زمان فعلی آگاه شوید

 

ردیف     تاریخ ارسال دریافت
1 شنبه 97/08/26
2 یکشنبه 97/08/27
3 دوشنبه 97/08/28
4 سه شنبه 97/08/29
5 چهارشنبه 97/08/30
6 پنج شنبه 97/09/01
7 دوشنبه 97/09/05
8 سه شنبه 97/09/06
9 چهارشنبه 97/09/07
10 پنجشنبه 97/09/08
11 شنبه 97/09/10
12 یکشنبه 97/09/11
13 دوشنبه 97/09/12
14 سه شنبه 97/09/13
15 چهارشنبه 97/09/14
16 پنجشنبه 97/09/15
17 شنبه 97/09/17
18 یکشنبه 97/09/18
19 دوشنبه 97/09/19
20 سه شنبه 97/09/20
21 چهارشنبه 97/09/21
22 پنجشنبه 97/09/22
23 شنبه 97/09/24
24 شنبه 97/09/24
25 یکشنبه 97/09/25
26 دوشنبه 97/09/26
27 سه شنبه 97/09/27