بالندگی سازمانی ارشد مدرسان شریف


قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان

شابک: 4-6043-11-600-978

ناشر: مدرسان شریف

تاریخ چاپ: 1396

دسته بندی موضوعی: مدیریت – مدرسان شریف

کتاب بالندگی سازمانی ارشد مدرسان شریف تألیف محسن اصلی پور شامل 16 فصل با عناوین زیر می باشد:

آشنایی با حوزه بالندگی سازمکانی
مبانی بالندگی سازمانی
روابط مشاور-متقاضی
مدیریت فرآیند بالندگی سازمانی
عارضه یابی سازمان ها، گروه ها و مشاغل
برنامه های تغییر
برنامه های ایجاد تغییر در تیم ها و بین گروهی
برنامه های ایجاد تغییر جامع و راهبردی
بالندگی سازمانی در بافت بین الملل
برنامه های ایجاد تغییر ساختاری
مدیریت عملکرد
برنامه های آموزشی
قدرت و سیاست
مسائل و مشکلات در بالندگی سازمان
بالندگی سازمانی در مراکز بهداشتی، مدارس و بخش خصوصی
آینده بالندگی سازمان

 

ویژگی و محتوای کتاب:

– آموزش کامل مطالب درسی، نکات مهم و کلیدی به همراه سؤالات و پاسخ تشریحی آزمون های سراسری و آزاد
– 550 پرسش تستی شامل 580 سؤال با پاسخ تشریحی و 170 سؤال با پاسخ کلیدی
– ارائۀ مطالب تستی به روش های ساده و طبقه بندی شده
– ارائۀ 3 آزمون خودسنجی جهت آمادگی هرچه بهتر دانشجویان
– قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی به عنوان کتاب مرجع دانشگاهی جهت موفقیت در امتحانات پایان ترم