زبان انگلیسی جامع کنکور خیلی سبز

زبان انگلیسی جامع کنکور خیلی سبز


قیمت : 94000 تومان
تخفیف : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت نهایی برای شما : ۷۰,۵۰۰ تومان

شابک: 9786007577653

مؤلف: علیرضا جابری – امیرحسین مراد

تاریخ چاپ: 1395

ویژگی و محتوای کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور خیلی سبز شامل:

– بیش از 2700 تست تألیفی و کنکور
– درسنامه های کامل گرامر
– سازماندهی واژگان هر درس و ارائۀ هم نشینی های مهم واژگان
– تطابق تعداد و درجۀ سختی تست های گرامر و واژگان بر اساس کنکورهای اخیر
– ارائۀ نکات گرامری مهم برای حل سؤالات
– تحلیل تست ها و ارائۀ پاسخ های راهبردی برای حل متن ها
– ارائۀ درسنامه ها و تست های سال سوم به صورت درس به درس